Program “Teacher Sharing Session”

31 Julai 2019 – Satu sesi perkongsian PLC yang bertajuk “The Checklist Manifesto: How to get things right,” oleh Dr. Thilagha Jagaiah dari Hartford University, USA  membincangkan kepentingan membuat  senarai dalam kehidupan harian kita. Beliau menerangkan senarai ini boleh membantu meningkatkan prestasi seseorang. Program ini juga disertai oleh pensyarah-pensyarah dari Jabatan Bahasa Institut Pendidikan Guru …

WORKSHOP ON BEST PRACTICES FOR CLASSROOM TEACHING:MEETING THE NEEDS OF OUR 21ST CENTURY LEARNERS’

Bengkel ‘Best Practices For Classroom Teaching: Meeting The Needs of Our 21 st Century Learners’ adalah anjuran Unit Pengajian Inggeris, IPG Kampus Ipoh dengan kerjasama Sektor Pengurusan Akademik (Bahasa Inggeris), Jabatan Pendidikan Negeri Perak di bawah program Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBI). Bengkel amalan terbaik dan juga Professional Learning Community (PLC) ini dijalankan khusus untuk pensyarah-pensyarah …

Showcase on Best Practices for Classroom Teaching

Pada 29 Oktober, 2018 satu program”On Best Practices for Classroom Teaching” anjuran bersama Unit Pengajian Inggeris dan Unit Praktikum melibatkan pelajar-pelajar Unit R. Beberapa orang guru pelatih dari pelbagai kursus major telah dipilih untuk berkongsi idea amalan terbaik mereka semasa menjalani praktikum.

Sharing Best Classroom Practices

Unit Pengajian Inggeris telah menganjurkan kursus yang bertajuk, “Meeting the needs of Inclusive Education in Malaysia through the American’s  experience: Sharing Best Classroom Practices”, oleh Dr Thilagha Jagaiah dari Hartford University, USA. Beliau berkongsi pengalaman mengenai “Inclusive Pedagogy” dan “Differentiated Learning” diamalkan di USA. Peserta-peserta kursus  terdiri daripada siswa guru Unit Q2, R2 dan R3 …