Sharing Best Classroom Practices

Unit Pengajian Inggeris telah menganjurkan kursus yang bertajuk, “Meeting the needs of Inclusive Education in Malaysia through the American’s  experience: Sharing Best Classroom Practices”, oleh Dr Thilagha Jagaiah dari Hartford University, USA. Beliau berkongsi pengalaman mengenai “Inclusive Pedagogy” dan “Differentiated Learning” diamalkan di USA. Peserta-peserta kursus  terdiri daripada siswa guru Unit Q2, R2 dan R3 …