Showcase on Best Practices for Classroom Teaching

Pada 29 Oktober, 2018 satu program”On Best Practices for Classroom Teaching” anjuran bersama Unit Pengajian Inggeris dan Unit Praktikum melibatkan pelajar-pelajar Unit R. Beberapa orang guru pelatih dari pelbagai kursus major telah dipilih untuk berkongsi idea amalan terbaik mereka semasa menjalani praktikum.