WORKSHOP ON BEST PRACTICES FOR CLASSROOM TEACHING:MEETING THE NEEDS OF OUR 21ST CENTURY LEARNERS’

Bengkel ‘Best Practices For Classroom Teaching: Meeting The Needs of Our 21 st Century Learners’ adalah anjuran Unit Pengajian Inggeris, IPG Kampus Ipoh dengan kerjasama Sektor Pengurusan Akademik (Bahasa Inggeris), Jabatan Pendidikan Negeri Perak di bawah program Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBI). Bengkel amalan terbaik dan juga Professional Learning Community (PLC) ini dijalankan khusus untuk pensyarah-pensyarah …