Program “Teacher Sharing Session”

Satu sesi perkongsian PLC yang bertajuk “The Checklist Manifesto: How to get things right,” oleh Dr. Thilagha Jagaiah dari Hartford University, USA¬† membincangkan kepentingan membuat¬† senarai dalam kehidupan harian kita. Beliau menerangkan senarai ini boleh membantu meningkatkan prestasi seseorang. Program ini juga disertai oleh pensyarah-pensyarah dari Jabatan Bahasa Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Politeknik Ungku …