Program Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning Communities) UPC

  Program Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning Communities / PLC) dirancang dan dilaksanakan pada 12.9.2019 sehingga 4.10.2019 oleh kumpulan tenaga pengajar BCNB3063 secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat eksplorasi dan inkuiri untuk mencapai prestasi keberhasilan bagi pelajar PISMP yang mengikuti Kursus BCNB3063 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca. Strategi PLC yang dipilih dalam program ini ialah …