Program “Teacher Sharing Session”

Satu sesi perkongsian PLC yang bertajuk “The Checklist Manifesto: How to get things right,” oleh Dr. Thilagha Jagaiah dari Hartford University, USA¬† membincangkan kepentingan membuat¬† senarai dalam kehidupan harian kita. Beliau menerangkan senarai ini boleh membantu meningkatkan prestasi seseorang.

Program ini juga disertai oleh pensyarah-pensyarah dari Jabatan Bahasa Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Politeknik Ungku Omar, Matrikulasi Gopeng, guru-guru sekolah yang berhampiran dan juga pelajar-pelajar PISMP TESL Unit T.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *