Pengenalan Jabatan

Latar Belakang

Jabatan ini merupakan sebuah jabatan akademik yang dinamis di mana berperanan melatih bakal guru dan guru dalam perkhidmatan dalam bidang ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi, serta dapat mengaplikasikan ‘Technological Pedagogical Content Knowledge’. Jabatan ini juga berperanan sebagai pusat rujukan pedagogi, penyelidikan serta pusat latihan dan pengembangan inovasi pengajaran dan pembelajaran.