Objektif Jabatan

Objektif Jabatan

  1. Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Komunikasi Lisan (Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil)
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran digital pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
  3. Meningkatkan Kemahiran Insaniah dalam kalangan guru dan bakal guru.
  4. Meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan maklumat terkini dalam bidang pendidikan khususnya Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.