Unit Pengajian Inggeris

Ahmad Masdil Fazli Bin Mohamed

Ketua Unit Pengajian Inggeris

Kepakaran:

 • TESL

Suraya bt. Harun

Pensyarah Kanan

Mohamad Yusni B. Mohd Yunos

Pensyarah Kanan

Kepakaran:

 • TESL
 • PLC
 • Teaching of Treaner
 • MTDC

Umaimah binti Mohd Idris

Pensyarah Kanan

Kepakaran:

 • TESL
 • Mentoring
 • CEFR
 • Penyelidikan kualitatif

Suliana binti Wan Chik

Pensyarah Kanan

Kepakaran:

 • TESL
 • Second Language Acquisition
 • Linguistics
 • Penolong Jurulatih Kebangsaan PPM KLM IPG

Wan Ziraiza binti Wan Ismail

Pensyarah Akademik

 • English Language Proficiency
 • Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Kemahiran Kepanduan – Pandu Puteri

Hadzrawiah binti Abu Kasim

Pensyarah Cemerlang

Kepakaran:

 • TESL
 • English Language Teaching Methodology
 • Using digital tools in language teaching

Kanakambal A/P Velusamy (Ph.D)

Pensyarah Cemerlang

Kepakaran:

 • English Language
 • Literature Studies

Azizah binti Abdul Kadir

Pensyarah Akademik

Kepakaran:

 • TESL
 • Mentoring and Coaching

Raja Ismail Edham bin Raja Othman

Pensyarah Akademik

Kepakaran:

 • TESL