Unit Pengajian Tamil

Sagar A/L Narayanan

Ketua Unit Pengajian Tamil

Kepakaran:

 • Bahasa Tamil
 • Kesusasteraan Bahasa Tamil
 • Pedagogi Bahasa Tamil
 • Ketua Panel Penilai Buku Teks Sekolah Menengah Bahasa Tamil
 • Penceramah Motivasi Jemputan untuk guru-guru ibubapa dan pelajar-pelajar
 • Penulis Buku Teks Bahasa Tamil Sekolah Rendah
 • Panel Penggubal soalan STPM Bahasa Tamil

Mohan Kumar A/L Chellaiah (Ph. D)

Pensyarah Akademik

Kepakaran

 • Bahasa Tamil
 • Kesusasteraan Tamil
 • Pedagogi Tamil
 • Penceramah Kesusasteraan Tamil
 • Penceramah motivasi pelajar dan ibubapa
 • Penulis Cerpen dan Sajak Bahasa Tamil

Baskaran A/L Nadeson

Pensyarah Akademik

Kepakaran:

 • Pedagogi Bahasa Tamil
 • Kesusasteraan Tamil
 • PdP Abad 21 Bahasa Tamil

Arulnathan a/l Visurasam

Pensyarah Akademik

Kepakaran:

 • Linguistik Bahasa Tamil
 • Pedagogikal Bahasa Tamil
 • Psikolinguistik Pengajian Melayu
 • Penyelidikan Kualitatif

 

Kunaseelan A/L Subramanian

Pensyarah Akademik

Kepakaran

 • Kesusasteraan Tamil

Muthukumar A/L B. Palanisamy

Pensyarah Akademik

Kepakaran:

 • Pendidikan Bahasa Tamil
 • Linguistik Bahasa Tamil